aSigno – Soluție de Case Management

logo

ASIGNO este o platformă de management și procesare a cererilor/cazurilor venite din exteriorul unei organizații/departament și de eficientizare a fluxurilor implicate în soluționarea acestor cereri. Soluția se încadrează în categoria aplicațiilor de tip Distributed Case Management, unde este nevoie de o colaborare strânsă pe fluxurile de lucru a mai multor roluri, atât interne cât și externe organizației.

Aplicabilitatea soluției este largă, prin intermediul platformei putându-se gestiona comunicarea și schimbul operațional de documente și date între organizație și exterior, fie că este vorba despre cetățeni, clienți persoane juridice, divizii diferite ale unei aceeași companii, parteneri de afaceri sau parteneri instituționali publici, în funcție de domeniul de activitate.

Dezvoltată pe tehnologii open source consacrate, recunoscute la nivel mondial; este disponibilă pentru browserele principale utilizate la scară largă.

Pentru Android și iOS (Google Play și App Store), componenta dezvoltata cu tehnologii hibride. Ușor de folosit, oricând și de oriunde, atât de către „solicitant” cât și de către „furnizorul de servicii”, ASIGNO facilitează interacțiunile la distanță, eficiența și nivelul de calitate al serviciilor oferite.

mobilenew

COMPONENTELE PLATFORMEI ASIGNO
Componentele platformei rulează în containere, folosind imagini Docker, realizându-se o izolare a software-ului de mediul fizic de infrastructură; astfel software-ul containerizat rulează uniform, indiferent de diferențele care pot exista în infrastructura mediilor de dezvoltare, staging și producție.
Platforma Asigno se licențiază per organizație la nivel de proiect, indiferent de componentele implementate. O licență dă dreptul beneficiarului la utilizarea platformei pe toate mediile de dezvoltare, testare, producție, DR ale proiectului, pentru un numar limitat sau nelimitat de useri, în funcție de opțiunea aleasă.

Server web: Apache HTTP Server

Este un server Web gratuit și open-source compatibil cu platforme multiple (Windows/Linux/UNIX etc).

Principalele caracteristici sunt enumerate mai jos:

 • Suport HTTP / 2 protocol.
 • Suport WebSocket cu caching.
 • Manipularea fișierelor statice, a fișierelor index, a indexării automate și a negocierii conținutului.
 • Reverse Proxy cu caching.
 • Mecanisme multiple de echilibrare a încărcăturii cu verificări de bandă de rețea.
 • Servere virtuale accesabile după Nume și adrese IP.
 • Rescrierea URL-urilor, anteturi/headerelor și rescrierea conținutului.
 • TLS / SSL cu suport SNI și OCSP, prin intermediul OpenSSL.
 • Foarte scalabil (se ocupă cu ușurință de mai mult de 5.000 de conexiuni simultane) cu posibilitatea de a limita numărul de conexiuni concurente.
 • Toleranța la defecțiuni și Eșecul cu recuperare automată.
 • IPv6 compatibil.
 • Suport pentru integrarea cu solutii de tip Single-Sign-On (SSO).
 • Control acces rapid la autentificare și autorizare.
 • Urmărirea utilizatorilor și a sesiunilor.
 • Suport WebDAV.
 • Suport FTP.
 • Gzip compresie și decompresie.
 • Înregistrarea personalizată cu rotație etc.
 • Apache GUI pentru administrare server web, resurse si design.

Server aplicatie: Apache Tomcat®

Este un open-source gratuit Java Servlet Container. Tomcat implementează mai multe specificații Java EE, inclusiv Java Servlet, Pagini JavaServer (JSP), Java EL și WebSocket și oferă un server HTTP „pur Java” în care poate rula cod Java.

Principalele caracteristici sunt enumerate mai jos:

 • Suport pentru specificațiile Servlet 3.1 (JSR340) și 4.0 (JSR 369).
 • Suport pentru paginile JavaServer și Expression Language Specifications (JSP2.2, 2.3, EL2.2 și EL3.0).
 • Suport pentru Java API pentru WebSocket 1.0 și 1.1.
 • Suport pentru Furnizare Interfețe de Servicii de Autentificare Java pentru specificațiile containerelor (JASPIC 1.0 și 1.1).
 • Suport pentru HTTP / 1.0, HTTP / 1.1, HTTP / 2.
 • Suport pentru autentificarea HTTP Basic și Digest Access.
 • Sprijin pentru mecanismul de management al statusului HTTP.
 • Suport pentru utilizarea câmpului header în Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
 • Sprijin pentru AJP / 1.3.
 • Suport WebSocket.
 • Suport pentru High-Availability prin realizarea de clustere.
 • Instanțe de tip worker pentru load-balancing.
 • Suport pentru replicarea sesiunilor.
 • Suport pentru GitHub pentru controlul versiunilor.

Server BPM: Bonita Community Edition Server 

Este o platformă open-source de gestionare a proceselor de afaceri și aplicație de tip platformă de fluxuri.

 

Bonita are mai multe componente majore:

Bonita Studio

Permite modificarea grafică a proceselor de afaceri folosind părți din standardul BPMN. Bonita Studio permite utilizatorului să înceapă și cu procese concepute cu alte standarde și tehnologii, cum ar fi XPDL sau jBPM. Se bazează pe Eclipse.

Bonita BPM Engine

Motorul procesului BPM este o aplicație Java care execută definițiile proceselor create cu Bonita Studio. API-urile REST și Bonita Engine permit utilizatorului să interacționeze programatic cu alte procese, platforme și sisteme informatice.

Portalul Bonita

Este un portal care permite utilizatorilor să gestioneze sarcinile în care sunt implicați. Portalul Bonita permite de asemenea proprietarului unui proces sa administreze și sa obțină rapoarte despre procese. Se bazează pe tehnologia AngularJS.

Principalele caracteristici sunt enumerate mai jos:

 • Suport pentru BPMN 2.0 sau CMMN 1.1;
 • Suport pentru dezvoltarea tipurilor complexe de date;
 • Suport pentru bibliotecile Java și capacitatea de a folosi limbajul de scripting în cadrul definiției procesului;
 • Testarea funcțională a modelului (execuție, simulare, depanare etc.);
 • Suport pentru multiple tehnologii de integrare;
 • Mecanism de dezvoltare a conectivității standard;
 • Evenimente bazate pe procese și capacitatea de a integra evenimente în procese;
 • Biblioteca / API documentat pentru a accesa funcțiile interne;
 • Capacitatea de a gestiona rolurile și permisiunile utilizatorilor externi;
 • Suport pentru stocare procese sau capabilități de integrare;
 • Definirea proceselor;
 • Capabilitate pentru Import și export de la și la BPMN 2.0 sau CMMN 1.1;
 • Sprijin pentru implementarea cazurilor de utilizare în cadrul acestui proiect (de exemplu, începutul, sfârșitul, primirea mesajelor, trimiterea de mesaje, acțiunea umană, acțiunea sistemului, subprocesele etc.);
 • Consola administrativă cu capacitatea de monitorizare a proceselor (definiții de proces, instanțe de proces, variabile ale fluxului de lucru, date etc.);
 • Mecanism de logare special pentru excepții;
 • Procese de monitorizare;
 • Ușurința de utilizare și productivitatea instrumentului;
 • Separarea componentelor în modelare, execuție și management;
 • Existența unei comunități mari;
 • Calitatea documentației;
 • Ușor de instalat sub diferite servere și platforme de aplicații;
 • Capacitatea de localizare în diferite limbi.

Functionează pe mai multe tipuri de baze de date relaționale:

PostgreSQL (https://www.postgresql.org/)

Oracle BD (https://www.oracle.com/database/technologies/)

MySQL (https://www.oracle.com/MySQL/ )

Principalele caracteristici sunt enumerate mai jos:

 • Sistem relațional de gestionare a bazelor de date;
 • Sisteme de operare multiple (de ex. Linux, Unix, Windows);
 • Schema de date;
 • Suport XML;
 • Suport SQL;
 • Suport pentru API-uri cunoscute cum ar fi ADO.NET, JDBC, ODBC;
 • Limbajele de programare acceptate trebuie să includă Java și .Net;
 • Funcții definite de utilizator sau similare;
 • Triggeri;
 • Stocarea declarativă a datelor pe noduri diferite;
 • Replicarea master-slave;
 • Coerența pentru mediul distribuit;
 • Suport pentru chei externe;
 • Suport pentru tranzacții;
 • Drepturi de acces conform standardului SQL;
 • Disponibilitate mare;
 • Performanță ridicată.

Baza de date NoSQL: ElasticSearch 

Este un motor de căutare open source,  dezvoltat în Java bazat pe Lucene. Acesta oferă un motor distribuit, cu capabilități multiple, cu o interfață web HTTP și documente JSON fără schemă.  Conform clasamentului DB-Engines, ElasticSearch este cel mai popular motor de căutare pentru companii, urmat de Apache Solr, bazat și el tot pe Lucene. ElasticSearch este distribuit, ceea ce înseamnă că indicii pot fi împărțiți în fragmente („shard-uri”) și fiecare „shard” poate avea zero sau mai multe replici. Fiecare nod găzduiește unul sau mai multe fragmente și acționează ca un coordonator pentru a delega operațiile la shard-ul corect. Rutarea se face automat.

Principalele caracteristici sunt enumerate mai jos:

 • Dedicat la căutarea de conținut de date; suportă cereri GET în timp real;
 • Suport pentru expresii complexe de căutare;
 • Căutare text integral;
 • Căutare scalabilă, în timp real, pentru toate tipurile de documente;
 • Stemming (reducerea cuvintelor inflexionate);
 • Clasarea și gruparea rezultatelor căutării;
 • Căutare geospațială;
 • Căutarea distribuită pentru o scalabilitate ridicată;
 • Metode pentru stocarea redundantă a datelor pe mai multe noduri;
 • Asigura coerența într-un sistem distribuit;
 • Suport pentru date persistente;
 • Suport pentru manipularea concurențială a datelor;
 • Suport pentru facetting și percolating;
 • Triggeri;
 • Scripting cu suport pentru Java, .Net, JavaScript;
 • Java și RESTful API;
 • Multi-tenant;
 • Multi-platformă.

   Serviciul de mesaje: Holodeck-B2B 

 

Mesaj service handler, implementare open source a ebMS3 și AS4.

Principalele caracteristici sunt enumerate mai jos:

 • Moduri One Way / Push și One Way / Pull pentru partenerii de schimb de mesaje;
 • Permite referențierea ușoară a mesajelor asociate;
 • Mesagerie bidirecțională configurabilă în moduri p;
 • AS4 compresie și confirmarea recepției;
 • Suport pentru semnalele de eroare și recepție asincrone și asincrone;
 • Configurarea livrării mesajelor în modul P cu suport pentru opțiuni de livrare specifice pentru primire și erori;
 • Formatul de configurare P-Mode bazat pe XML;
 • Logare avansată;
 • Respectarea profilului ebMS3, AS4;
 • Configurarea controalelor de securitate prin modul P;
 • Semnarea și criptarea mesajului utilizând WS-Security versiunea 1.1.1;
 • AS4 Non-repudiere de primire;
 • Stocare de încredere pentru certificatele autorităților de certificare;
 • https prin proxy extern;
 • Integrarea bazată pe back-end pe fișiere. Integrare de backend personalizabilă prin servicii Web, JMS sau chiar AS4 utilizând API-ul;
 • Platformă multiplă, testată pe Linux, Windows și MacOS.
Securitate

 • Controalele de securitate configurate pe schimb de mesaje, în modul P;
 • Semnarea și criptarea mesajelor utilizând WS-Security versiunea 1.1.1;
 • Suport pentru criptarea XML 1.1* și semnătură XML 1.1;
 • Certificatele pot fi incluse ca token de securitate binare sau referențiate utilizând identificatorul Emitentului și numărul de serie sau Identitatea cheii subiectului (așa cum este definit în WS-Security509 Certificate Token Profile);
 • Mesaj de autorizare a mesajelor de utilizator și a requesturilor de pull bazate pe numele de utilizator WS-Security Token;
 • Autorizarea requesturilor de pull pe baza certificatului X.509 utilizat pentru semnătura WSS;
 • AS4 Non-repudierea primirii;
 • Stocare de încredere pentru certificatele autorităților de certificare;
 • Https prin intermediul proxy-ului extern;
 • Autentificarea mesajelor push și pull, inclusiv a mesajelor non-repudiate.

Componenta Business Intelligence

Se pot folosi instrumentele proprii platformei (Kibana si Jasper Reports Server) sau se poate folosi un produs tert – exemplu: Oracle Business Intelligence.

Kibana este o platformă de analiză și vizualizare open source concepută pentru a lucra cu ElasticSearch și a ușura înțelegerea volumelor mari de date. Kibana este folosit pentru a căuta, vizualiza și interacționa cu datele stocate în indicii ElasticSearch. Utilizatorii pot efectua cu ușurință analize avansate ale datelor și pot vizualiza datele într-o varietate de diagrame (histograme, grafice liniare, pie charts, sunbursts și multe altele), tabele și hărți.

Serverul JasperReports este un server de raportare autonom și încorporabil. Oferă rapoarte și analize care pot fi încorporate într-o aplicație web sau mobilă, precum și să funcționeze ca un nod central de informare pentru organizație prin furnizarea de informații de importanță critică în timp real sau planificate, către browser, dispozitive mobile sau mesaje de e-mail într-o varietate de formate de fișiere. Serverul JasperReports este optimizat pentru a permite partajarea, securizarea și gestionarea centralizată a rapoartelor Jaspersoft și a vizualizărilor analitice.

Principalele caracteristici sunt enumerate mai jos:

 • Designul modelelor de raportare;
 • Generare de rapoarte ad-hoc;
 • Tipărirea rapoartelor generate;
 • Export în formate obișnuite (cum ar fi: PDF, HTML, XML, etc.);
 • Poate oferi o analiză multidimensională (OLAP);
 • Poate defini și administra KPI-urile;
 • Capabilitatea de generarea de diagrame (cum ar fi: histograme, diagrame, etc);
 • Agregarea mai multor surse de date într-o singură vizualizare;
 • Oferirea de capacități de extragere de date;
 • Capacități de integrare ETL;
 • Funcții de colaborare;
 • Capacitatea de a rula procesele in timp real sau la un timp programat predefinit.

 

Server de administrare a conținutului web: WordPress – Content Management Server open source, ce accepta tipuri de continut web divers, inclusiv continut interactiv, liste de discuții tradiționale și forumuri, galerii media și magazine online.

Principalele caracteristici sunt enumerate mai jos:

 • Compus din module de bază care permit desfășurarea procesului de dezvoltare fără a fi necesară instalarea de software suplimentar;
 • Gestionarea drepturilor și permisiunilor utilizatorilor sistemului bazat pe utilizatori, permisiuni și roluri;
 • Capacitatea de a defini noduri, tipuri de conținut;
 • Sistem intern pentru clasificarea conținutului;
 • Gestionează grafica, aspectul și culorile site-ului care se afișează pentru un design ușor personalizabil;
 • Abilitatea de a gestiona conținut multimedia, cum ar fi text, audio, imagini, animații, video, conținut interactiv etc ;
 • Creare conținut pentru SEO;
 • Capabil de integrare cu Sociale Media (ex: Facebook, Twitter);
 • Este adaptabil/responsive și accesibil de pe mai multe dispozitive, inclusiv mobile;
 • Ofera o gestionare flexibilă a conținutului prin utilizarea interfeței UI și fără a avea abilități avansate de programare;
 • Compatibilitate cu browserele standard din industrie (Edge, Chrome, Firefox, etc);
 • Interfață multilingvă;
 • Oferă capabilități avansate de căutare;
 • Poate funcționa pe mai multe sisteme de operare și baze de date;
 • Mecanisme de interoperabilitate pentru integrarea cu sistemele existente sau alte software-uri;
 • Are o componentă pentru furnizarea de statistici de utilizare;
 • Asigura administrarea conținutului paginii si a conținutului grafic;
 • Perfomanță și securitate ridicate;
 • Subcomponente, cum ar fi: Știri și Anunțuri, Forum de discuții, Buletine informative, Calendar de evenimente, RSS, Blog, Wiki.

 

 

 

ASIGNO este rezultatul proiectului “CASEBOND” (cod SMIS 2014+), finanţat prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2 “Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de Investiții 2.2. “Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, Acțiunea 2.2.1 “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

IANUARIE 31, 2020