Portal e-Learning -> UALRS CORPORATE

Sistemul de învățare de tip e-Learning, menit să înlocuiască metodele tradiționale de studiu și testare a cunoștințelor, transcede mentalitatea de studiu „în clasă” în favoarea unei metode de învățare de tip Web-based, care întrunește anumite nevoi specifice, este măsurabilă, interactivă și ține cont de ritmul fiecărui cursant.

E-Learning-ul oferă o nouă abordare asupra dezvoltării forței de muncă: activitățile specifice eLearning-ului pot varia de la simple prezentări sau tutoriale la portaluri organizaționale care oferă pachete de studiu predefinite sau personalizate, device-uri individuale pentru testare și monitorizare, librării de cursuri din numeroase surse și suport pentru comunități virtuale de studiu. Tot mai multe companii au nevoie de metode eficiente de învățare pentru a se asigura că sunt în permanență la curent cu cele mai recente informații, cu oameni calificați, productivi și pregătiți pentru noi provocări.UALRS-EL

Sistemul e-Learning dispune de o infrastructură configurabilă, integrează materiale de studiu, instrumente și servicii diverse într-o singură soluție, care oferă conținut de instruire într-un mod rapid, eficient și optimizat din punctul de vedere al consumului de resurse.

Cu ajutorul sistemului de e-Learning pe care-l propunem organizațiilor, pot fi implementate ambele tipuri de e-Learning:

E-learning-ul sincron – presupune participarea simultană a tuturor cursanților și a instructorului, o comunicare bidirecțională și prezența la o locație în cazul instruirii onsite sau conectarea în timp real în cazul instruirii remote. Poate lua forma webcast-urilor, conferințelor video sau al claselor virtuale.

E-learning-ul asincron – nu necesită prezența simultană a instructorului și a cursanților, iar procesul de învățare nu are loc în timp real. Este o livrare de conținut de tip on-demand, care conferă cursanților un control mai mare asupra timpului și proceselor de învățare, dar și asupra conținutului. Acesta are o rată mai mare de adopție deoarece este mai simplu de dezvoltat și implementat și este mai puțin costisitor decât e-learning-ul sincron.

Sistemul este ideal de folosit în organizații:
• care au ca obiect de activitate oferirea și susținerea de cursuri și testări/certificări;
• care doresc să asigure angajaților un plan de carieră, formare și instruire pentru angajați;
• care trebuie să ofere materiale și know-how privind produsele distribuite (tutoriale, proceduri de instalare și depanare, etc.);
• care au nevoie de o actualizare frecventă a cunoștințelor angajaților sau diseminarea rapidă a informațiilor despre modificările în procedurile aplicabile;
• care au un număr mare de angajați și/sau mai multe sedii în țară sau în lume.


Componentele sistemului
Sistemul de e-learning adresează următoarele funcționalități majore:
• Componenta pur educațională de învățare:
– alocarea de cursuri spre studiu; sistemul de e-Learning oferă suport pentru cursurile compatibile cu standardul SCORM, care oferă posibilitatea de dirijare a cursantului prin materialul de curs;
– vizualizarea și urmărirea de cursuri în diverse forme;
– testarea și autotestarea;
– utilizarea de clase virtuale (cu facilități precum: prezență, testare ad-hoc, chat individual și în grup, monitorizare sisteme participanți).
• Componenta de organizare a formării:
– structurarea și organizarea cadrului, a programei generale de instruire, a calendarului de instruire, a grupelor;
– structurarea și organizarea cursurilor, a testărilor, a sistemului de notare, registre punctaje, registru absențe;
– planificarea, urmărirea și monitorizarea activității și a rezultatelor cursanților – (learning path), promovarea testelor, restanțe, diplomele și acreditările obținute;UALRS2
– materiale educaționale, curricule și obiective, planuri de instruire, biblioteca (organizare, conținut și inclusiv componenta administrativă de abonamente, utilizare și vânzare);
– evidențierea tuturor elementelor de copyright și alte drepturi de proprietate, astfel încât să fie prevenită fraudarea în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;
– integrarea cu diverse materiale educaționale externe și înglobarea acestora în catalogul de cursuri cu evidențierea tuturor elementelor de copyright aferent.
• Componenta pur administrativă:
– planificarea resurselor (săli, ecrane, proiectoare, laboratoare, table, etc), organizarea instituției;
– organizarea și întreținerea informațiilor de interes, informații publice și de marketing, taxe de participare, prețuri cursuri, organizare și alocare facilități cu taxele și costurile aferente.
• Componenta de configurare și parametrizare a sistemului (limbile folosite, vocabulare, diseminare organizații și roluri, temele portalurilor, etc)
• Componenta portal de prezentare (locații, adrese, contacte, programa, curricule, etc.)
• Componenta de interfațare: expune informații într-un format cât mai general și simplu despre datele din sistem astfel încât alte sisteme existente în instituția respectivă să poată fi integrate cu acest sistem.

Beneficiile implementării platformei noastre de e-Learning
Implementarea sistemului de instruire de tip eLearning, ca metodă complementară pentru instruirea și perfecționarea continuă a angajaților, asigură atingerea următoarelor obiective:

Eficientizarea procesului de instruire – în cazul unei structuri organizaționale dispersate, este posibilă instruirea unui număr mai mare de cursanți mai rapid;
Standardizarea nivelului de informații transmis la cursant și posibilitatea de a evalua obiectiv cantitatea de cunoștințe assimilate prin modulul de testare inclus în platformă;
• Reducerea costurilor de instruire – analizele tehnico-economice disponibile în prezent arată reduceri ale costului instruirilor
cu aproximativ 50%;
• Reducerea timpilor de setup pentru cursuri; în schimb, instructorii se pot concentra pe actualizarea curriculei și optimizarea
conținutului;
• Creșterea performanțelor de învățare prin tehnicile eLearning și materialele interactive de instruire;
• Posibilitatea de a consulta rapid volume vaste de informație și de a găsi rezultatul cel mai apropiat de necesitățile imediate;
• Posibilitatea de revenire asupra materialelor de curs parcurse anterior;
• Posibilitatea creării unei Biblioteci Virtuale cu conținut de instruire interactivă;
• Posibilitatea medierii comunicării sau de organizare a grupurilor de discuții tematice;
• Posibilitatea de generare de rapoarte privind procesul de instruire și testare atât la nivel local cât și la nivel central.

e-learning.phoenix

 

 Proiect de referință

Platforma de e-Learning din cadrul SGG (Secretariatul General al Guvernului)

”Centrul virtual de instruire a personalului”

Phoenix IT a implementat un proiect de e-learning în cadrul SGG, constând în dezvoltarea unui sistem integrat pentru centrul virtual de instruire a personalului. Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea unei platforme care să permită furnizarea unei soluții de învățământ prin mijloace electronice, disponibile on-line, pentru a permite formarea profesională și evaluarea funcționarilor publici din cadrul SGG, ai instituțiilor publice din subordine și funcționarilor publici ce activează în cadrul instituțiilor deconcentrate.
☑ Peste 500 de utilizatori interni și un număr nelimitat de utilizatori externi.
☑ Soluția software: portal, baze de date, e-mail, manager de operațiuni și configurare (pentru gestionarea infrastructurii), managementul identitatii, firewall și proxy, antivirus și backup bazate pe cele mai recente tehnologii Microsoft, Fortinet și Symantec.

Platforma a fost lansată în ianuarie 2014.