banda color2

Titlu proiect: „EXTINDERE CAPACITATE DATA CENTER ȘI SOLUȚIE MODERNĂ PENTRU DISASTER RECOVERY”
Denumire beneficiar: PHOENIX IT SRL

Phoenix IT SRL a implementat proiectul “EXTINDERE CAPACITATE DATA CENTER ȘI SOLUȚIE MODERNĂ PENTRU DISASTER RECOVERY“, cod SMIS 113438, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul general al proiectului a fost extinderea activității Phoenix IT prin oferirea de servicii SaaS (Software as a Service), sevicii de private cloud, servicii de back-up și servicii de disaster recovery.

Obiective specifice ale proiectului au fost:
– Înregistrarea celei mai mari cote de piață pe segmentul de cloud computing din Municipiul Târgoviște și zonele limitrofe.
– Creșterea cu 7% a cifrei de afaceri în primii 3 ani post implementare.
– Crearea a unui loc de muncă pentru locuitorii Municipiului Târgoviște și zonele limitrofe.

Rezultatele proiectului:
– Angajarea unei persoane din grup defavorizat (persoană cu vârstă cuprinsă între 15 – 24 ani)
– Creșterea cifrei de afaceri

Proiectul s-a implementat în localitatea Târgoviște pe o durată de 20 luni.

Data începere proiect: 11.08.2018
Data încheiere proiect: 31.03.2020
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.796.694,26 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 3.484.498,14 lei după cum urmează: 2.961.823,42 lei, respectiv 60,92 % finanțare nerambursabilă din FEDR și 522.674,72 lei, respectiv 10,75 % finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

banda color2

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

banda color2

regio.adrmuntenia.rofacebook.com/adrsudmunteniawww.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro