Finalizare proiect „CASEBOND”

11 decembrie 2018 – PHOENIX IT SRL, cu sediul în Mun. Brașov, Str. Col. Ion Buzoianu, nr. 20A, judeţ Brașov, punct de lucru: Târgoviște, Str. Cooperației, nr. 13, corp C1, județ Dâmbovița, anunţă încheierea oficială a proiectului “CASEBOND” (cod SMIS 2014+), finanţat prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2 “Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de Investiții 2.2. “Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”,  Acțiunea 2.2.1 “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, în baza contractului de finanțare nr. 19/16.06.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAFPE), în calitate de Autoritate de Management și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4,800,782.28 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost în valoare de 2,648,989.28 lei, după cum urmează: 2,251,640.89 lei, respectiv 85% finanțare nerambursabilă din FEDR și 397,348.39 lei, respectiv 15% din bugetul național.

Proiectul a fost implementat în localitatea Târgoviște, în perioada 16 iunie 2017 – 16 decembrie 2018.

Acesta a avut ca scop cercetarea industrială și dezvoltarea unui serviciu software inovativ, ușor de folosit, partajat prin infrastructura de tip cloud, denumit în continuare CaseBond, prin dezvoltarea și implementarea unei platforme software pentru management dinamic și distribuit al cazurilor (Distributed Dinamic Case Management).

Implementarea proiectului a generat următoarele rezultate:

 • Identificarea cazurilor existente prin interogări structurate și de tip fuzzy-query;
 • Managementul cazurilor, execuția de acțiuni specifice tipologiei cazului în execuție și oferirea de suport decizional pentru execuția cazului;
 • Notificarea și alertarea în timp real a utilizatorilor conform definiției tipului de caz;
 • Planificarea activităților specifice domeniului de activitate;
 • Generarea automată a facturilor, a deconturilor sau a documentelor de efort conform definiției tipurilor de caz precum și gestionarea plăților acolo unde este cazul;
 • Rapoarte operaționale și mecanisme de suport decizional de tip business intelligence;
 • Administrarea soluției și configurarea tipurilor de cazuri;
 • Suport pentru interoperabilitatea cu soluții existente și cu soluțiile partenerilor de afaceri

Nume persoană contact: Ana-Maria Nancă
Funcţie: Manager Economic
Tel: 0766 780 567, Fax: 0372 250 642
E-mail: anamaria.nanca@phoenix-it.ro

Site-ul web al Instrumentelor Structurale în România www.fonduri-ue.ro.

Pentru orice întrebare, ne puteți contacta folosind datele de mai jos sau formularul atașat:.

  Nume

  Adresa de e-mail

  Telefon

  Subiect

  Mesajul dvs.

  Sunt de acord ca datele mele sa fie prelucrate de Phoenix-IT pentru:

  Vă asigurăm că datele de contact transmise de dumneavoastră sunt stocate exclusiv pentru a vă oferi răspunsurile și informațiile solicitate şi nu vor fi comunicate terţilor.

  Pentru a fi la curent cu noutățile privind soluția noastră, vă invităm să vă abonați la newsletter: