SMART TRANSPORTATION

Soluția de SMART Transportation vine în ajutorul cetățenilor și administrației locale prin îmbunătățirea calității vieții zilnice în ceea ce privește transportul public, siguranța prin serviciul de poliție locală, sănătate prin serviciul de ambulanță și mediu – prin serviciul de colectare de deșeuri și gunoi menajer.

SOLUȚIA ESTE FORMATĂ DIN COMPONENTELE:

Aplicație web pentru cetățeni, accesibilă de pe telefonul mobil sau direct de pe o pagină de Internet
Aplicația oferă în timp real informații despre rute, stații, locația curentă a mijlocului de transport și timpul de ajungere în următoarea stație. Având la dispoziție aceste informații cetățenii își pot gestiona mai bine timpul și călătoria.

Panouri de afișaj electronic în stații (opțional)smt
Modulul de analiză a traficului, analizează informațiile primite de la GPS-urile montate pe mijlocul de transport și calculează timpul estimat de sosire până la fiecare stație. Panourile afișează la fiecare stație în parte, succesiunea de mijloace de transport care vor sosi în următoarea perioadă de timp, cu timpul estimat de sosire la fiecare.

Pe panou se pot afișa și informații despre modificări apărute, alerte de urgență, în mod static sau cu afișare intermitentă.

Șoferii pot avea pe terminalul lor informații despre distanțele celorlaltor mijloace de transport de pe ruta respectivă, numele, distanța și timpul estimat până la următoarea stație. Dacă distanța față de predecesor și față de succesor este diferită decât planificat, sistemul afișează informația cu roșu pentru atenționarea șoferului. distanta ruta

Modul dispecerat
Oferă vizibilitate asupra situației în timp real a mijloacelor de transport din oraș, pe fiecare rută în parte, controlul vitezei, încadrarea în orar, dacă există abateri de la rutele stabilite sau nu.
Modulul poate fi utilizat și în cazul situațiilor de urgență în cazul unui management de criză a traficului, atât pe transportul în comun, cât și pe ambulanțe.

Harta termografică
• Asigură vizibilitate asupra încărcării pe fiecare segment al rutelor, afluența de pasageri, direcțiile cerute cu preponderență, afluența per opriri în fiecare segment.
• Dispune de un sistem încorporat de monitorizare a presiunii în cauciucuri.

harta termografica

BENEFICIILE UTILIZĂRII SOLUȚIEI:

• Reducerea plângerilor din partea pasagerilor despre calitatea transportului;
• Monitorizarea flotei în timp real și respectarea orarelor prestabilite de deplasare, a limitelor de viteză etc.;
• Reducerea consumului de carburant și a emisiilor de eșapament;
• Eliminarea duplicării rutelor de transport;
• Asigurarea rutelor de transport funcție de afluența de pasageri și direcțiile preponderente de transport funcție de orele din zi;
• Coordonarea mașinilor și realocarea din zone cu necesități mai scăzute de transport către rute unde necesarul este mai mare;
• Revizuirea parametrilor rutelor pentru a asigura un preț mai bun per pasager;
• Ușurința în deschiderea unor noi rute de transport utile noilor cartiere, sau împrejurimilor orașelor precum și către punctele de atracție;
• Economie de timp și costuri în activitățile de mentenanță a flotei de transport, atât la controalele de rutină pentru verificarea presiunii cauciucurilor, cât și la uzura acestora.