UALRS ISOSCEL

Unified Advanced Learning Resources System – UALRS
Learning & Content Management System
Transformarea actului educațional

Absolvenții și angajații de mâine au nevoie de o educație care să îi pregătească pentru a reuși într-o lume aflată într-o continuă schimbare. În procesul de învățare pe lângă informație, este necesară explicarea, înțelegerea noțiunilor, motivare și determinare. S-a demonstrat că studenții și elevii au cele mai bune rezultate atunci când sunt implicați activ în procesul de învățare.

Beneficiile utilizării sistemului nostru UALRS:
 
1. Managementul unificat al tuturor aspectelor procesului educațional dintr-o instituție de învățământ universitar sau preuniversitar:
 Organizare, planificare, monitorizarea activității, urmărirea evoluției și rezultatelor:
• structurarea și organizarea cadrului școlar, a programei, a formelor de învățământ (zi, serii, seral, la distanță);
• structurarea și organizarea calendarului de învățământ, planificarea cursurilor și a examinărilor;
• structurarea și organizarea sistemului de notare/creditare, cataloage de note, registru de absențe;
• planificarea, urmărirea și monitorizarea activității și a rezultatelor studenților/elevilor  (learning path), admiterea, promovarea, restanțele, diplomele (bacalaureat, licența, master, doctor), acreditările;
☑  Organizarea conținutului educațional:
• librării de cursuri disponibile în diferite formate, alocate pe materiile de studiu;
• utilizarea de clase virtuale (cu toate facilitățile: tabla interactivă, prezența, chat individual și în grup);
• suport pentru utilizarea în mai multe limbi a aplicației;
• alocarea temelor pe clasă/grupă și gestionarea lor după primirea de la cursant;
☑ Verificarea periodică și ad-hoc a asimilării noțiunilor:
• crearea și editarea de colecții de întrebări, chiar de către profesori în interfața sistemului;
• generarea de teste aleatoare respectând diverse condiții: număr de întrebări, grade de dificultate, timp limită de răspuns permis;
• testare;
• autotestare;
• afișarea rezultatelor pentru fiecare cursant – forma de afișare poate fi particularizată conform nevoilor beneficiarului la momentul implementării;
☑  Administrativ:
• managementul resurselor: aule, săli, laboratoare, table, ecrane, proiectoare, calculatoare etc.);
• alocare spații auxiliare (cămine în campus, cantine, spații sportive, etc.) cu gestionarea taxelor și costurilor aferente;
• gestionarea informațiilor privind plata taxelor studenților/elevilor;
• organizarea personalului educațional pe catedre/specialități, grupuri și roluri organizaționale, precum și a personalului auxiliar;
• întreținerea informațiilor publice și de marketing;
• portal accesibil public de informare și prezentare a instituției de învățământ.
 
2. Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură a elevilor/studenților prin:
☑ înțelegerea mai rapidă a conceptelor și noțiunilor, datorită prezentării într-o formă dinamică a conținutului, multimedia;
☑ creșterea gradului de implicare a elevilor/studenților care duce la un nivel mare de motivare;
☑ își pot încărca temele direct în platformă;
☑ pot face adnotări personale – sistemul permite utilizatorilor să facă adnotări personale pe marginea cursului la   parcurgerea acestuia;
☑posibilitatea de a intra în legătură cu profesorul prin postarea de întrebări; poate primi feedback personalizat și recomandări punctuale;
☑ posibilitatea de a face schimb de cunoștințe cu alți cursanți.
 
3. Profesorii beneficiază de un instrument util pentru a face orele de curs mai atrăgătoare
☑ au flexibilitate mai mare în predarea materiei;
☑ își pot îmbogății materialele didactice și personaliza după propriul stil;
☑ au posibilitatea verificării mai frecvente pe parcursul anului școlar a gradului în înțelegere a materiei de către   elevi/studenți;
☑ lucrează cu mai puține hârtii; se pot îngloba în biblioteca de materiale de curs și conținut din surse externe, cu evidențierea elementelor de copyright aferent;
☑ pot vedea rapid în mod centralizat evoluția clasei/grupei, suplimentar evoluției fiecărui elev/student în parte;
☑ își pot da seama cu mult timp înainte de recapitulare sau teste, după întrebările pe care le postează elevii/studenții pe platformă ce noțiuni necesită revenire pentru a fi explicate astfel încât să nu existe lacune în succesiunea noțiunilor.
 
4. Părinții elevilor pot vedea de oriunde situația copilului la școală și evoluția în timp a acestuia, pe fiecare materie în parte.
 
5. Instituția de învățământ are folosind aplicația:
☑ posibilitatea de a păstra peste timp cunoștințele și materialele profesorilor dedicați și pasionați de materia pe care o predau;
☑ o vedere de ansamblu asupra diverșilor indicatori de performanță pe care îi stabilește;
☑ un ajutor în diverse calcule automatizate a mediilor, a locurilor pentru bursă, tipărire foaie matricolă, credite, taxe plătite, absențe etc;
☑ posibilitatea de a integra sistemul și cu alte aplicații existente în instituție.
ualrs